0

Yetki Belgesi

Y E T K İ   B E L G E S İ Aşağıda adrese kayıtlı bilgileri bulunan gayrimenkul / gayrimenkullerimin, adıma üçüncü kişi, kişiler, kurum veya kuruluşlara, detay, sunum, yer gösterimi, fiyat [...]